Scurt istoric al liceului

 

La 15 septembrie 1983, pe strada Mogoşoaia nr. 6, şi-a deschis porţile Şcoala generală nr. 11, pentru a integra populaţia şcolară numeroasă. Deşi proiectul acestei instituţii prevedea şi înfiinţarea unei grădiniţe şi a unei săli de sport, din raţiuni economice nu s-a mai construit decât clădirea şcolii. Şcoala a functionat din 1983 până în 2004 ca şcoală de 8 clase, cu limba de predare română.Cursurile s-au desfăşurat în 2 şi 3 schimburi în funcţie de numărul claselor şi al elevilor care au oscilat între 1300 şi 1680 de elevi.

Cu toate greutăţile inerente oricărui început Şcoala nr. 11 din Cluj-Napoca a încercat an de an să-şi formeze şi să-şi consolideze prestigiul în rândul celorlalte şcoli din cartier. Un adevărat reviriment a cunoscut şcoala dupa Revoluţia din 1989, în special datorită titularizării cadrelor didactice, înlocuirii stării de provizorat cu sentimentul statorniciei şi responsabilităţii.

În anul 1995 Şcoala generală nr. 11 a primit numele de „Eugen Pora” ca un omagiu adus ilustrului academician clujean. Un alt moment important în viaţa şcolii s-a petrecut în anul 2004, când, conform deciziei Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr.3685/27.04.2004, Şcoala “Eugen Pora” devine Liceul Teoretic „Eugen Pora”. Schimbarea aceasta a fost de bun augur, deoarece în anul 2004 şcoala a devenit liceu teoretic, conform deciziei M.E.C. nr.3685/27.04.2004, cuprinzând clase de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi alternativa step by step.

În anul 2006, Ministerul Educaţiei şi Cercetarii, conform adresei 26250/08.02.2006, aprobă înfiinţarea secţiei bilingv spaniolă, activitatea catedrei de limba spaniolă desfaşurându-se în strânsă colaborare cu Ambasada Spaniei din Romania. În anul următor, 2007, Ambasada Spaniei a repartizat un lector spaniol pentru liceu, a cărui activitate de predare se desfăşoară la toate nivelurile de învăţământ.

Începând cu anul şcolar 2007-2008, în urma deciziei de comasare nr. 23/23.01.2007, s-au transferat efectivele de elevi şi baza materială din cadrul Şcolii „Ioan Lupaş” în cadrul Liceului Teoretic „Eugen Pora”.

În anul şcolar 2007-2008 prima promoţie de absolvenţi ai Liceului Teoretic „Eugen Pora” au susţinut cu rezultate foarte bune examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate fiind de 98%.

© Liceul Teoretic Eugen Pora. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates