Previous Next

Viziunea

 

Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire în viaţa privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în comunitate (de la nivel local până la cel european).

 

Misiunea

 1) Pregătirea elevilor pentru a deveni buni cetăţeni. Pentru aceasta fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încît traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

 2) Şcoala garantează accesul continuu la invăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare. Totodată, şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.

© Liceul Teoretic Eugen Pora. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates