Previous Next

Clasa pregătitoare, an școlar 2024-2025

 

 INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2024-2025

 

 

Înscriere clasa pregătitoare 2024-2025 conform OME 4.019./15.03.2024

 

 Vă informăm că înscrierea la clasa pregătitoare se desfășoară în perioada 11 aprilie 2024 – 14 mai 2024 atât online la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  cât și la sediul școlii  în intervalul orar 8-18 (luni-joi), respectiv 8-17 (vineri).

Pentru programarea înscrierii la sediul unității de învățământ se va contacta secretariatul:

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024 inclusiv.
 • La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare (art. 6)
 • Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ȘI CUM SE FACE RECOMANDARE/ EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI pentru copii născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 ori cei care nu au frecventat grădinița/s-au întors din străinătate

 • Recomandarea înscrierii copilului în clasa pregătitoare – Anexa 1 – se depune la unitatea de învățământ preșcolar
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea CJRAE Cluj – Anexa 2

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?

PĂRINTELE POATE OPTA:

 1. Pentru înscrierea la școala de circumscripție
 2. Pentru înscrierea în altă școala decât în cea de circumscripție.

 În această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specifice de departajare.

Aplicația informatică NU permite înscrierea copilului în mai multe unități de învățământ!!

 

CUM VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

Cererile-tip de înscriere pot fi descarcate și completate  după cum urmează:

 1. Online, pe un formular disponibil la adresa: Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2025 – Etapa I 
 2. Pe site-ul liceului: Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare 2025 Etapa 1
 3. Direct la unitatea de învățământ pe baza unei programări https://liceulpora.regista.ro/

sau la tel. 0264459702 sau pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ordinea în care vă programați telefonic pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care vă prezentați pentru completarea şi/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere şi/sau acordarea unei priorităţi la înscriere.

DEPUNEREA DOSARELOR

 1. Pentru înscrierea online,  următoarele documentele vor fi transmise pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
 • certificat de naștere copil (numele_prenumele copil_CN)
 • act identitate părinte (numele_prenumele parinte_CI)
 • evaluare CJRAE (dacă este cazul) (numele_prenumele copil_evaluare)
 • Hotărâre judecătorescă definitivă în cazul divorțului (dacă este cazul) (numele_prenumele copil_sentință)
 • Anexa 3 la metodologie – declarația tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere (numele_prenumele elev_anexa 3)

 

 

 1. Pentru înscriere la sediul unității dosarul va cuprinde :
 • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
 • Certificatul de naștere al copilului în original și copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importată și validată la unitatea respectivă

 

Alte documente opționale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de un părinte
 • Document care atestă faptul că are frați / surori în unitate
 • Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

 

CARE SUNT CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE UN LOC ?

 • Existența unui certificat medical  de încadrare într-un grad de handicap a copilului
 • Existența unui document care să ateste că este orfan 
 • Copilul provine de la casa de copii/centru de plasament 
 • Are un frate/soră înmatriculat în unitatea de învățământ în care se solicită înscrierea

 

Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătura la sediul unității sau prin mijloace electronice.

 

Circumscripții -mediul urban și oferta educațională pentru anul școlar 2024-2025:

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2024/03/01.Oferta-educationala_2024-2025_sectia_romana.pdf

Criterii specifice Liceului Teoretic ,,Eugen Pora” Cluj-Napoca https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2024/03/Criterii-specifice-pregatitoare-2024-2025.pdf 

 

 

 

 

 

========== ARHIVĂ========== 

Înscriere clasa pregătitoare 2023-2024 conform OME 3.445/17.03.2022 și Ordin nr. 3.704/17.02.2023

 

 Vă informăm că înscrierea la clasa pregătitoare se desfășoară în perioada 3 mai 2023 – 18 mai 2023

atât online la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  cât și la sediul școlii  în intervalul orar 8-18 (luni-joi), respectiv 8-17 (vineri).

 

Opțiuni pentru programarea înscrierii:

1. programare online la adresa https://liceulpora.regista.ro/programari (este necesară crearea unui cont)

2. la sediul unității de învățământ se va contacta secretariatul la tel. 0264459702

3. pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

 • Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2023 inclusiv.
 • La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare (art. 6)
 • Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

UNDE ȘI CUM SE FACE RECOMANDARE/ EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPILULUI pentru copii născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 ori cei care nu au frecventat grădinița/s-au întors din străinătate

 • Recomandarea înscrierii copilului în clasa pregătitoare – Anexa 1 – se depune la unitatea de învățământ preșcolar
 • Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor se efectuează sub coordonarea CJRAE Cluj – Anexa 2

LA CE UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT POT SĂ ÎNSCRIU COPILUL?

PĂRINTELE POATE OPTA:

 1. Pentru înscrierea la școala de circumscripție
 2. Pentru înscrierea în altă școala decât în cea de circumscripție.

 În această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și specific de departajare.

Aplicația informatică NU permite înscrierea copilului în mai multe unități de învățământ!!

 

CUM VOR AVEA LOC ÎNSCRIERILE?

Cererile-tip de înscriere pot fi descarcate și completate  după cum urmează:

 1. Online, pe un formular disponibil la adresa: https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-primar/ori pe site-ul liceului:  https://www.liceuleugenporacluj.ro
 2. Direct la unitatea de învățământ pe baza unei programări https://liceulpora.regista.ro/la tel. 0264459702 sau pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DEPUNEREA DOSARELOR

1. Pentru înscrierea online,  următoarele documentele vor fi transmise pe adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

 • certificat de naștere copil (numele_prenumele copil_CN)
 • act identitate părinte (numele_prenumele parinte_CI)
 • evaluare CJRAE (dacă este cazul) (numele_prenumele copil_evaluare)
 • Hotărâre judecătorescă definitivă în cazul divorțului (dacă este cazul) (numele_prenumele copil_sentință)
 • Anexa 3 la metodologie – declarația tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere (numele_prenumele elev_anexa 3)

 

 2. Pentru înscriere la sediul unității dosarul va cuprinde :

 • Cartea de indentitate a părintelui / tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
 • Certificatul de naștere a copilului în original și copie
 • Rezultatul evaluării psiho-somatice (dacă e cazul)
 • Cererea tip care se completează pe loc în unitatea de învățământ sau online, după care trebuie importată și validată la unitatea respectivă

 

Alte documente optionale pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor generale din metodologie respectiv a criteriilor specifice alese de unitate:

 • Certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de ambii părinți sau provine de la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial
 • Document care atestă faptul că respectivul copil este orfan de un părinte
 • Document care atestă faptul că are frați / surori în unitate
 • Orice alt document care dovedește îndeplinirea criteriilor specifice alese de unitate

 

 

CARE SUNT CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE PE CARE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT LE APLICĂ ATUNCI CÂND SUNT MAI MULȚI COPII PE UN LOC ?

 • Existența unui certificat medical  de încadrare într-un grad de handicap a copilului
 • Existența unui document care să ateste că este orfan 
 • Copilul provine de la casa de copii/centru de plasament 
 • Are un frate/soră înmatriculat în unitatea de învățământ în care se solicită înscrierea

 

Validarea fișei tipărite din aplicația informatică poate fi realizată prin semnătura la sediul unității sau prin mijloace electronice.

 

Circumscripții -mediul urban și oferta educațională pentru anul școlar 2023-2024:

https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2023/04/01.Oferta-educationala_2023_2024_sectia_romana_v3.pdf

Criterii specifice Liceului Teoretic ,,Eugen Pora” Cluj-Napoca https://www.isjcj.ro/wp-content/uploads/2023/04/Criterii-specifice_pregatitoare_2023_site.pdf

Director,                                                              

     Prof. Baciu Ana Maria

 

 

  Calendar nou clasa pregătitoare    pg.1     pg.2

 Anexa 1 Cerere evaluare 2023

 Anexa 2 Conditii pentru evaluare 2023

 Anexa 3 Declarație pe proprie răspundere

 Centre de evaluare cu adrese 2023

 CERERE TIP CLS PRG 2023 ETAPA I

 Circumscriptie 2023-2024

 Criterii specifice

 

 

 

Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Eugen Pora”, pentru anul școlar 2022-2023, se va desfășura la sediul unității noastre de pe Strada Mogoșoaia nr. 6, în perioada  11 aprilie – 10 mai 2022, după cum urmează:

 •  Luni-joi*: orele 8.00-18.00
 •  Vineri*: 8.00-17.00  

*cu excepția zilelor de sărbătoare legală

 Înscrierile se vor face în baza unei programări la numărul de telefon 0264 459 702

 

PENTRU ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 
    * Dosar plic de carton
    * Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
    * Certificatul de naștere al copilului, în original și copie
    * Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de către unitatea de învățământ preșcolar frecventată de copil (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022)
    * Rezultatul evaluării dezvoltării copiilor eliberat de CJRAE (pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)
    * Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale prevăzute de metodologie și a criteriilor specifice (doar dacă părinții au domiciliul în afara circumscripției școlare).
 
Notă: Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de departajare îndeplinite, conform metodologei, prin urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.
 
Criteriile generale de departajare:
 
    1. Existența unui  certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
    2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
    3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
    4. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 
Criteriile specifice de departajare (aviz ISJ):
   
  1. Distanța dintre  locul de muncă al unui părinte și sediul Liceului Teoretic “Eugen Pora” (strada Mogoșoaia nr. 6). La înscriere se va atașa dosarului o adeverință de la locul de munca al părintelui/părinților
  2. Incredințarea copilului de către părinții aflați la muncă în străinătate spre îngrijire, unei persoane cu domiciliul in circumscripția noastră școlară. Se vor atașa dosarului copie după actul de identitate și documentul notarial de încredințare.
 
 
  
CIRCUMSCRIPȚIA/ STRĂZILE ARONDATE UNITĂȚII NOASTRE: 
 
TRADIȚIONAL
Aleea Firiza, Aleea Tarnița, Calea Mănăștur, Strada Almașului, Strada Câmpului (nr. 1-70), Strada Emil Cioran, Strada Frunzișului (până la curba mare), Strada Govora, Strada Ion Meșter, Strada Izlazului (numerele pare, fără 18), Strada Laterală, Strada Mogoșoaia, Strada Movilei, Strada Ospătăriei, Strada Pârâului, Strada Șesului, Strada Urcușului, Strada Berăriei, Strada Cobzarilor, Strada În jurul Lacului, Strada Libelulei, Strada Oțetului, Strada Pandurilor, Strada Piezișă, Strada Plopilor, Strada Vasile Bogrea, Strada Mărginașă (nr.1-14), Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu (de la nr.70)
 
STEP BY STEP - fără circumscriptie
 
 

Telverde clasa pregatitoare – 0800 816 264 – functional până la finalul ultimei etape de înscriere, dupa urmatorul program:

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

 

 Ghid înscriere în clasa pregătitoare 2022-2023

 Cerere tip

 Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

 

 

 

LEGISLAȚIE ȘI LINKURI UTILE

  click aici → Înscrierea în învățământul primar 2021- Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România ← click aici 

https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-primar/

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

CALENDAR ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

ORDIN 3445/2021

INFORMARE PRELUCARE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

Prezentare clasa de STEP BY STEP 

 

 

 

INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2021-2022

        click aici → Înscrierea în învățământul primar 2021- Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România ← click aici 

 click aici  → CERERE TIP CLASA PREGĂTITOARE 2021, ETAPA I ← click aici

 

click aici  →    Anunț înscriere clasa pregătitoare 2021-2022!  ← click aici

Documente pentru înscriere:

                     - Anexa 1

                     - Anexa 3

Documente pentru evaluare CJRAE:

                    - Cerere

                    - Anexa 2

                    - Pași pentru evaluarea CJRAE

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar

Metodologia privind înscrierile în clasa pregătitoare, 2021-2022

OME 3473 din 10.03.2021

Calendar înscriere

Criterii specifice de departajare

Circumscripția școlară și număr de locuri disponibile

- Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2021 – etapa I (formular disponibil doar din 29 martie)

- Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2021 – Etapa I – link functional din 29 martie

© Liceul Teoretic Eugen Pora. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates