Previous Next

Clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

 

 

INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2022-2023

 

Stimați părinți,

Înscrierea în clasa pregătitoare la Liceul Teoretic „Eugen Pora”, pentru anul școlar 2022-2023, se va desfășura la sediul unității noastre de pe Strada Mogoșoaia nr. 6, în perioada  11 aprilie – 10 mai 2022, după cum urmează:

  •  Luni-joi*: orele 8.00-18.00
  •  Vineri*: 8.00-17.00  

*cu excepția zilelor de sărbătoare legală

 Înscrierile se vor face în baza unei programări la numărul de telefon 0264 459 702

 

PENTRU ÎNSCRIERE SUNT NECESARE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 
    * Dosar plic de carton
    * Cartea de identitate a părintelui/tutorelui legal care se prezintă la înscriere, în original și copie
    * Certificatul de naștere al copilului, în original și copie
    * Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare eliberată de către unitatea de învățământ preșcolar frecventată de copil (pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022)
    * Rezultatul evaluării dezvoltării copiilor eliberat de CJRAE (pentru copii care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate)
    * Documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale prevăzute de metodologie și a criteriilor specifice (doar dacă părinții au domiciliul în afara circumscripției școlare).
 
Notă: Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
Important!  În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ preuniversitar decât școala de circumscripție, iar numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale și  specifice de departajare îndeplinite, conform metodologei, prin urmare părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.
 
Criteriile generale de departajare:
 
    1. Existența unui  certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
    2. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
    3. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
    4. Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
 
Criteriile specifice de departajare (aviz ISJ):
   
  1. Distanța dintre  locul de muncă al unui părinte și sediul Liceului Teoretic “Eugen Pora” (strada Mogoșoaia nr. 6). La înscriere se va atașa dosarului o adeverință de la locul de munca al părintelui/părinților
  2. Incredințarea copilului de către părinții aflați la muncă în străinătate spre îngrijire, unei persoane cu domiciliul in circumscripția noastră școlară. Se vor atașa dosarului copie după actul de identitate și documentul notarial de încredințare.
 
 
  
CIRCUMSCRIPȚIA/ STRĂZILE ARONDATE UNITĂȚII NOASTRE: 
 
TRADIȚIONAL
Aleea Firiza, Aleea Tarnița, Calea Mănăștur, Strada Almașului, Strada Câmpului (nr. 1-70), Strada Emil Cioran, Strada Frunzișului (până la curba mare), Strada Govora, Strada Ion Meșter, Strada Izlazului (numerele pare, fără 18), Strada Laterală, Strada Mogoșoaia, Strada Movilei, Strada Ospătăriei, Strada Pârâului, Strada Șesului, Strada Urcușului, Strada Berăriei, Strada Cobzarilor, Strada În jurul Lacului, Strada Libelulei, Strada Oțetului, Strada Pandurilor, Strada Piezișă, Strada Plopilor, Strada Vasile Bogrea, Strada Mărginașă (nr.1-14), Str. Bogdan Petriceicu Hașdeu (de la nr.70)
 
STEP BY STEP - fără circumscriptie
 
 

Telverde clasa pregatitoare – 0800 816 264 – functional până la finalul ultimei etape de înscriere, dupa urmatorul program:

Luni – Joi: 09:00 – 16:00
Vineri: 09:00 – 14:00

 

 Ghid înscriere în clasa pregătitoare 2022-2023

 Cerere tip

 Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

 

 

 

 

LEGISLAȚIE ȘI LINKURI UTILE

  click aici → Înscrierea în învățământul primar 2021- Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România ← click aici 

https://www.isjcj.ro/inscriere-in-invatamantul-primar/

https://www.edu.ro/inscriere-invatamant-primar

CALENDAR ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

ORDIN 3445/2021

INFORMARE PRELUCARE INFORMAȚII CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

Prezentare clasa de STEP BY STEP 

 

 

 ARHIVĂ

 

INFORMAȚII PRIVIND PROCESUL DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ȘCOLAR 2021-2022

        click aici → Înscrierea în învățământul primar 2021- Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România ← click aici 

 click aici  → CERERE TIP CLASA PREGĂTITOARE 2021, ETAPA I ← click aici

 

click aici  →    Anunț înscriere clasa pregătitoare 2021-2022!  ← click aici

Documente pentru înscriere:

                     - Anexa 1

                     - Anexa 3

Documente pentru evaluare CJRAE:

                    - Cerere

                    - Anexa 2

                    - Pași pentru evaluarea CJRAE

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar

Metodologia privind înscrierile în clasa pregătitoare, 2021-2022

OME 3473 din 10.03.2021

Calendar înscriere

Criterii specifice de departajare

Circumscripția școlară și număr de locuri disponibile

- Cerere-tip de înscriere în clasa pregătitoare – 2021 – etapa I (formular disponibil doar din 29 martie)

- Completare cerere online de înscriere în clasa pregătitoare 2021 – Etapa I – link functional din 29 martie

© Liceul Teoretic Eugen Pora. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates